Filmen är från DnV’s (Det norske Veritas) 150-årsjubileum. Fyra av våra pråmar byggdes ihop till en 100×60 m flytande festlokal som sedan transporterades till Høvik utanför Oslo.

 

Bildgalleri

  • Makker med transformator

  • jagaren-smc3a5land9-3572
    junoverken-april-2011-005-3572
  • rygene-jagaren-smc3a5land-3572
  • tofte-frc3a5n-ovan-beskuren-35721
  • kaj-och-selina-beskuren-3572
  • Makker med transformator3 3572