B/B Tofte som är vår största bogserbåt är av typen pushtug och i första hand designad för att pusha pråmarna Virke I – II. Tofte kopplar upp sig i notchen i pråmens akter och låses fast med två hydraulcylindrar som passar i tandade spår i pråmarna, och är av fabrikatet Arti-Couple. Systemet är avsett för ro-ro hantering av i första hand bulkgodslaster såsom massaved, sågtimmer och flis, och att gå i skytteltrafik mellan olika destinationer. Att skifta från en pråm till en annan går på några minuter. Vi fraktar även tunggods och stora maskiner med detta pråmsystem. Lastning och lossning av pråmarna sker vanligtvis med frontlastare som bär ombord och iland lasten. Ekipaget är mycket smidigt tack vare att Tofte drivs av 2 x 1200 hk Bergen Diesel via två propellrar och har dubbla Becker-roder, som ger särskilt goda manöveregenskaper. När Tofte inte hanterar sina pråmar är den mycket användbar för isbrytning, och kan även användas för hamnbogsering.

About Tofte in English

PDF GA-Plan Tofte

 

Anropssignal: SBTI.

Byggår: 1980, Mandal.

Längd: 24 m.

Bredd: 8,50 m.

Djupgående: 3,60 m.

Huvudmaskin: 2x Bergen Diesel LDMB-6.

Maskinstyrka: 2x 1200 hkr.

Propeller: 2x Volda/Liaaen ACG 56/450.

Hjälpmaskin: 1x Volvo Penta 80 kW, 1x John Deere.

Fart: 12 knop.

Dragkraft: ca 20 ton.

Bunkerkap: 66 m3.

Kopplingssystem: Articouple KD-80-DM.

Övrigt: HIAB däckskran, capstan, bostäder för fem personer.