Pråmar för uthyrning

I listan nedan kan du läsa mer om våra pråmar för uthyrning till exempelvis entreprenadarbeten och sjötransporter. Här finner du även tekniska specifikationer och ritningar över respektive transportpråm. Transporterna kan bland annat bestå av stålkonstruktioner, broar, cisterner, vågkraftverk, vindkraftverk och tunggods till industrin, samt exempelvis timmer, flis och krossprodukter eller användas vid reparationsarbeten ute i vattnet.

Namn Längd  Bredd  Mallat djup Byggår Dödvikt GA-plan Lastskala
MURSU 61,10 18,00 4,50 1976 2750 Ton  GA-Plan  
KANALIA 50,00 12,10 3,50 1986 1200 Ton GA-Plan Loading Scale
ROLINA 40,27 18,00 2,48 1973 1040 Ton GA-Plan Loading Scale
FARAO 40,00 15,00 3,00 1976 1000 Ton  GA-Plan Loading Scale
HIGH LIFT  30,00 20,00 2,50 1976 922 Ton GA-Plan Loading Scale
VERA  30,00 11,20 2,50 2019 500 Ton GA-Plan  
EBBA  30,00 11,20 2,50 2021 500 Ton GA-Plan  
MAKKER 26,00 11,65 2,00 1989 326 Ton GA-Plan Loading Scale
MELINA 25,12 10,18 1,80 1961 279 Ton GA-Plan Loading Scale
MASTERMIND 1
25,00 2,50 1,70        
MASTERMIND 2 25,00 2,50 1,70        
OLE 24,00 7,00 2,80 1977 175 Ton  GA-Plan Loading Scale
DOFFEN 24,00 7,00 2,80 1977 175 Ton  GA-Plan Loading Scale
LUKAS 15,05 6,55 1,60 2006 76 Ton  GA-Plan Loading Scale
HELENA
12,70 4,30 2,28     GA-Plan  
Mindre pråmar och arbetsflottar
Namn Längd Bredd Höjd Byggår
TIM 11,50 4,12 0,56 1994
BARGY 9,00 3,50 0,80 1986
PELLE 5,30 2,40 1,25 1985
MOLO 5,30 2,40 1,25 1985
BOXY 3,00 1,75 0,42 1989