Pråmen Bagge är i första hand avsedd för transport av bulklaster såsom exempelvis virke eller flis, och är försedd med tre ramper för ombordkörning.

 

GA-plan.

Ansopssignal: SIBC.

Längd: 95,00 m.

Bredd: 20,00 m.

Mallat djup: 5,50 m.

Byggår: 1976.

Dödvikt: 6085 ton.