Pråmen Bongo byggdes 2008 för transport av flis och massaved. Bilder och mer info kommer inom kort.

 

GA-Plan

Anropssignal:

Längd: 98,00 m.

Bredd: 22,00 m.

Mallat djup: 6,20 m.

Byggår: 2008.

Dödvikt: 8058 ton.