Ole används för transporter på bland annat Göta Kanal, eftersom den har har maxbredd för att kunna passera slussarna. Den kan därför användas även vid entreprenadarbeten i Vättern bland annat. Ole används även som distanskloss/mellanlägg vid lastning av fartyg.

 

GA-Plan.

Loading Scale.

Anropssignal: SLBU.

Längd: 24 m.

Bredd: 7 m.

Mallat djup: 2,80 m.

Byggår: 1977.

Dödvikt: 175 ton.