Selina är en före detta tankbåt som byggdes om till pråm 1965. Den används i första hand för transport av tunggods, skrovsektioner med mera i Östersjön och Skagerrak, och ibland även i Nordsjön. Selina är försedd med fem manuella wirespel för förtöjning.

 

Längd: 84,10 m.

Bredd: 20,65 m.

Mallat djup: 5,68 m.

Byggår: 1950.

Dödvikt: 5350 ton.