Pråmen Virke I är avsedd för roro-hantering av i första hand bulkgodslaster såsom massaved etc. Vi fraktar även tunggods och stora maskiner ombord på Virke I. Pråmen lastar 2400 ton. 

GA-Plan.

Loading Scale.

Anropssignal: SKRV.

Längd: 72 m.

Bredd: 20 m.

Mallat djup: 3,25 m.

Byggår: 1980.