Pråmarna Virke I-II används tillsammans med vår största bogserbåt Tofte, som som kopplar upp sig i notchen i pråmens akter och låses fast med två hydraulcylindrar som passar i tandade spår i pråmarna. Systemet är avsett för ro-ro hantering av i första hand bulkgodslaster såsom massaved, sågtimmer och flis, och gå i skytteltrafik mellan olika destinationer. Att skifta från en pråm till en annan går på några minuter. Vi fraktar även tunggods och stora maskiner med detta pråmsystem. Lastning och lossning av pråmarna sker vanligtvis med frontlastare som bär ombord och iland lasten. Ekipaget är mycket smidigt tack vare att Tofte drivs av 2 x 1200 hk Bergen Diesel via två propellrar och har dubbla Becker-roder, som ger särskilt goda manöveregenskaper.

 

GA-Plan.

Loading Scale.

Anropssignal: SKRV.

Längd: 72 m.

Bredd: 20 m.

Mallat djup: 3,25 m.

Byggår: 1980.