Välkommen Asterix, vårt ro-ro-fartyg för inlandssjöfart!

Asterix är ett ro-ro-fartyg för inlandssjöfart byggt 2003 och kommer under våren 2021 att lämna sin tidigare hemort i Wales för svenska farvatten. Den är ursprungligen byggd för att frakta flygplansvingar åt Airbus och är utrustad med fyra motorer samt har ett djupgående på endast 1,5 meter. Höjden över vattenytan är bara 4,3 meter vilket gör att den enkelt tar sig fram i städer och under broar. Lastning och lossning sker i huvudsak genom att rulla av och på gods över aktern. Lasten kan ställas av på nedsänkbara lastbockar på det 380 m² stora lastdäcket. Vi gläder oss åt att kunna bidra med detta spännande fartyg till svensk sjöfart!

GA-Plan Asterix.

PDF för utskrift.

 

Byggår: 2003.

Längd: 57,80 m.

Bredd: 14,80 m.

Mallat djup: 2,80 m.

Djupgående: 1,50 m.

Höjd över vattenytan: 4,30 m.

Lastförmåga: 294 ton.

Huvudmaskin: 2x Cummins KTA19-M3, 649 hk/st.

2x Cummins 6CTA 8.3M, 258 hk/st.

Fart: 9 knop.

Propeller: 2x Jastram Azimuth Jet Thruster, typ W60, 649 hk/st.

2x Jastram Azimuth Jet Thruster, typ W20, 245 hk/st.

Yta på lastdäck: 380 m².

Övrigt: Fyra enkelhytter för besättning.