Bojar för förtöjningsändamål och markering finns för uthyrning i olika storlekar och modeller.