Ramper

Ramper 1 beskuren 3572

Vi har fyra ramper som vi hyr ut för ombordkörning av maskiner på pråmar m.m.

Längd: 800 cm.

Bredd: 160 cm.

Största höjd på rampen: 38 cm.

Minsta höjd på rampen: 21 cm.

Tabell för belastning av ramper

 

Kilar

Ramper kilar 6 st beskuren 3572

Till ramperna finns även sex kilar.

Längd: 77 cm

Bredd: 63 cm.

Höjd i änden som vetter mot rampen: 22 cm.