Sex yokohamafendrar för uthyrning. Dimensioner exklusive nätverk av kätting och truckdäck:

Längd: 3 m.

Diameter: 2 m.