Pråmar som varit i Krokstrand för underhållsarbeten läggs från tid till annan upp i Halden, som är mer lättillgängligt än Krokstrand vintertid.

 

Sandinge Bogsering & Sjötransport
Tomtegata, Yttre Mølen
1767 Halden
Norge