I Tofte ligger pråmar för uthyrning och transporter, och här finns bland annat speciella kajplatser med ro-ro ramper designade för våra Virke-pråmar. Tofte är ett centrum för hantering av virke och flis, vilket med fördel kan skeppas med B/B Tofte och Virke-pråmarna.