Våra bogserbåtar och pråmar i Uddevalla

Vi etablerade oss i Uddevalla 1998 på Uddevallavarvets gamla utrustningspir på Kasen. Några år senare flyttade vi till Pråmbassängen på Sörvik. Här har vi uppläggningsplats för de större pråmarna, samt förråd av ankare, yokohamafendrar, winchar, arbetsflottar m.m. I Uddevalla sköter vi det mesta av reparationer, underhållsarbeten m.m. på våra pråmar. B/B Husum är stationerad här för förhalning av pråmar vid anläggningen och assistans vid ankomster och avgångar.

 

Sandinge Bogsering & Sjötransport
Pråmbassängen Sörvik
451 76 Uddevalla.